หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ปี63 (TBC)

ผู้เข้าชม 43 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC311
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ปี63 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 281 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                              

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                              

**วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                         

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)     

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                                  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)               

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )                                            

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                                                      

*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                          

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                                                      

*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                           

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                                

*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top