หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 713 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC318
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง ปี 63 (TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง                                                                               

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       

*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                      

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                      

**การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                           

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                           

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                    

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                              

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top