หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 116 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC321
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต 63 (TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     

*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                                              

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                          

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top