หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมที่ดิน  ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 107 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC327
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมที่ดิน  ปี 63 (TBC)
ISBN : 978-616-46351-1-1
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 280 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                    

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544                                                      

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                     

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.2552                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                             

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                    

*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                  

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top