หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 74 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC329
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ ปี 63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท รุปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  

*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                

*การบริหารจัดการโครงการ                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          

*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                         

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        

*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                          

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                        

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                 

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การเคหะแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top