หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร การเคหะแห่งชาติ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 27 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC330
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร การเคหะแห่งชาติ ปี 63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก แบบชีท 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  

*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (มหาภาคและจุลภาค)                                                              

*ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ                             

*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การเคหะแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top