หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 88 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC339
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ : E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป ส่งทุกวันจันทร์ - เสาร์ )
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร                        

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                              

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                         

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                          

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมวิชาการเกษตร

Close หน้าต่างนี้
Go Top