หมวดสินค้าหลัก

MGT2202 / GM315 สรุปการจัดการสำนักงาน

ผู้เข้าชม 11,839 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MGT2202S
  • ราคาพิเศษ : 52 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

MGT2202 / GM315 สรุปการจัดการสำนักงาน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ภาค 1 การบริหารงานสำนักงานสมัยใหม่

  บทที่ 1 บทบาทการบริหารงานสำนักงาน

  บทที่ 2 โครงสร้างองค์การของสำนักงาน

ภาค 2 การวางแผนปัจจัยทางกายภาพ

  บทที่ 3 การเลือกสถานที่ตั้งสำนักงานและการตกแต่งสำนักงาน

  บทที่ 4 การจัดการพื้นที่สำนักงาน

  บทที่ 5 ปัจจัยทางกายภาพในสำนักงาน

  บทที่ 6 เครื่องใช้สำนักงาน

ภาค 3 การจัดระบบและวิธีปฎิบัติงาน

  บทที่ 7 หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฎิบัติงาน

  บทที่ 8 กระบวนการปรับปรุงระบบงาน

  บทที่ 9 เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน

ภาค 4 การบริหารงานเอกสาร

  บทที่ 10 การบริหารงานเอกสาร

  บทที่ 11 ระบบจัดเก็บเอกสาร 

  บทที่ 12 การควบคุมและการออกแบบ แบบฟอร์ม

ภาค 5 อื่นๆ

  บทที่ 13 การจัดทำรายงาน

  บทที่ 14 การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ

  บทที่ 15 การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MGT2202 / GM315

Close หน้าต่างนี้
Go Top