หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  ปี 63(TBC)

ผู้เข้าชม 101 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC378
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  ปี 63(TBC)
ISBN :   978-616-46354-6-3
พิมพ์ปี : พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 290 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการท่องเที่ยว                                                                                     

*ความรู้ทั่วไป                                                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                           

*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                           

*นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                              

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559                                                                             

*พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551                                           

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                          

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 3.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 4.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 5. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการท่องเที่ยว

Close หน้าต่างนี้
Go Top