หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 259 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC389
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 63 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท เย็บแม็ก ปกใส
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                         

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                      

*แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                        

*การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                              

*การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                  

*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          

*การบริหารและพัฒนาองค์กร                                                                                         

*การกำกับดูแลองค์การที่ดี                                                                                           

*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                              

*การจัดการการลงทุน                                                                                                  

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                          

*แนวข้อสอบ ด้านการลงทุน                                                                                       

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร                                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบริหารจัดการ                                                                           

*แนวข้อสอบ ด้านการวางแผน                                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Close หน้าต่างนี้
Go Top