หมวดสินค้าหลัก

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2 (สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา)

ผู้เข้าชม 139 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NTB025
  • ราคาพิเศษ : 352 บาท
  • ราคาปกติ 370 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2 (สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา)
ผู้แต่ง
ผู้รวบรวม
สมชัย ฑีฆาอุตมากร
ISBN 9789749468906
ปีที่พิมพ์ มกราคม 2564
จำนวนหน้า 719
ขนาด 6*9 นิ้ว / ขนาดกลาง เท่าไอแพด*
ปก อ่อน
* การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
* คำฟ้อง
* คำให้การและฟ้องแย้ง
* ทิ้งคำฟ้องและถอนคำฟ้อง
* การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ
* คดีไม่มีข้อพิพาท
* วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
* หลักทั่วไปของการอุทธรณ์
* ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
* หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ 
* การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา
* กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์
* คำแก้อุทธรณ์
* การฎีกา 
 
 
สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.แพ่ง

Close หน้าต่างนี้
Go Top