หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการกองทุน กรมการขนส่งทางบก (TBC)

ผู้เข้าชม 888 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC395
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักจัดการกองทุน กรมการขนส่งทางบก ปี 63(TBC)
ISBN :  978-616-46356-0-9
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 284 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เข้าเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                                 

*แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                                 

*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562                       

*พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557                                                           

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                                                      

*การบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ                                                                

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top