หมวดสินค้าหลัก

HIS1201 / HI121 สรุปพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

ผู้เข้าชม 14,814 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HIS1201S
  • ราคาพิเศษ : 72 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
HIS1201 / HI121 สรุปพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
 
เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ ภูมิหลังทางประวิติศาสตร์ของอาณาจักรไทยในสมัยต่าง ๆ
ตอนที่ 1 การปกครองของไทย
บทที่ 1 การปกครองของสุโขทัยและล้านนา
บทที่ 2 การปกครองของอยุธยา
บทที่ 3 การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนที่ 2 ลักษณะสังคมไทย
บทที่ 1 สังคมไทยของสุโขทัยและล้านนา
บทที่ 2 สังคมไทยของอยุธยา
บทที่ 3 สังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนที่ 3 เศรษฐกิจไทย                                                                                                                                                                                                    เรื่องนำ
บทที่ 1 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
บทที่ 2 เศรษฐกิจสมัยอยุธยา
บทที่ 3 เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนที่ 4 ศาสนาและประเพณีไทย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 พระพุทธศาสนาในอาณาจักรไทย
บทที่ 3 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อสถาบันหลักของไทย
บทที่ 4 ศาสนาอื่นๆที่คนไทยนับถือ
บทที่ 5 ประเพณีไทย 
ตอนที่ 5 ศิลปกรรมไทย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด HIS1201 / HI121

Close หน้าต่างนี้
Go Top