หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 511 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC404
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63 (TBC)
ISBN :   BB 147 (BC-35692)
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       

*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                           

*ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563                                       

*ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริการของกรมสรรพสามิต                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรเบื้องต้น                                                                                    

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไปและบัญชีต้นทุน                                                                 

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        

*การวางระบบบัญชี                                                                                                     

*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                      

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.                                                                                       

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพสามิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top