หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 503 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC416
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 64(TBC)
ISBN :  978-616-46357-7-7
พิมพ์ปี :  มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร     

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         

*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 3.                                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                                             

*แนวข้อสอบรวม                                                                                       

*แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                 

*แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                                  

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              

*แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension) 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top