หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างเครื่องกล กรมท่าอากาศยาน (TBC)

ผู้เข้าชม 241 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC420
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างเครื่องกล กรมท่าอากาศยาน (TBC)

ISBN .978-616-24688-10

พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2560

จำนวน: 255 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่มสันกาว 

สารบัญ

ค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                     
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                       
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และงานวัดละเอียด                                                       
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์                                                     
ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                               
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1. (100 ข้อ)                                                                 
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2. (100 ข้อ)                                                                 
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3. (100 ข้อ)                                                                 
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4. (100 ข้อ)                                                                 
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5. (200 ข้อ)                                                                 
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6. (200 ข้อ)                                                                 
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                          
เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top