หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 252 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC421
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุด (TBC)
ISBN :  978-616-24688-0-3
พิมพ์ปี :  คุลาคม 2560
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว

สารบัญ

ค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                     
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                                                  
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  
งานประมาณราคา                                                                                                     
เทคนิคการก่อสร้าง                                                                                                   
การตรวจงานก่อสร้าง                                                                                             
การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                         
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                        
เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์                                                          
แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                              
แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 2. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top