หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 230 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC423
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN :  978-616-24661-6-8
พิมพ์ปี :  คุลาคม 2562
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                             

*แนวข้อสอบความสามารทั่วไป                                                                                  

*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                       

*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   

*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ

นำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี                                                                                        

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                     

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top