หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักการทูตปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ (SP)

ผู้เข้าชม 483 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP024
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักการทูตปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ (SP)
ISBN : 978-616-216-692-1
จำนวนหน้า : 267
พิมพ์ ธันวาคม 2562
 
เนื้อหาประกอบด้วย
สารบัญ
+ ประวัติกระทรวงการต่างประเทศ
+ การสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ
+ วิวัฒนาการของกระทรวงการต่างประเทศ
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    ค่านิยม
+กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สนง.ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2558
+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ.2552
+ความรู้ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการแปล / เรียงความ / ย่อความ
+แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
+แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
+กระประชุมระหว่างประเทศ
+ตัวย่อที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
+สรุป สาระสำคัญ ความัมพันธ์ระหว่างประเทศ
+สรุป สาระสำคัญ องค์การระหว่างประเทศ
+ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
+อาเซียน ASEAN  ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
+ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
+สรุปสาระสำคัญ กฎหมายระหว่างประเทศ
+ตัวอย่างแนวข้อสอบ
+ตัวอย่างแนวข้อสอบ
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กระทรวงการต่างประเทศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top