หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) (TBC)

ผู้เข้าชม 191 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC439
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) (TBC)
ISBN :  978-616-46317-7-9
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์                                            

*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

*พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

*หลักการบริหารจัดการ

*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน

*การจัดเตรียมเอกสารการประชุม                                    

*การจัดเก็บเอกสาร

*แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top