หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 201 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC441
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง ปี 64 (TBC)
ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :   มกราคม 2564
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                         

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              

*ความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ                                                                                       

*ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์                                                                                            

*คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                   

*การสำรวจและการเขียนแบบ                                                                                         

*การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                        

*การประมาณราคาค่าก่อสร้าง                                                                                        

*การตรวจงานก่อสร้าง                                                                                                 

*กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง                                                                                         

*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                          

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   

*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         

*แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                           

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                   

*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     

 *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทางหลวง

Close หน้าต่างนี้
Go Top