หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 471 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC447
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ปี 64 (TBC)
ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :   มกราคม 2564
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท รูปเล่ ปกใส เย็บแม็ก 
 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                 

*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                          

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*การเขียนข่าว บทความ บทบรรยายสรุป การจัดเตรียมแถลงข่าว                                                  

*การศึกษาวิเคราะห์และการวางแผนงาน การประสาน                                                              

*การรวบรวมข้อมูล การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                                                   

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                       

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมสหกรณ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top