หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 182 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC461
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ปี 63 (TBC)
ISBN :  - - - 
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 

*ความรู้เกี่ยวกับเคมีทั่วไป 

*ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาทั่วไป 

*พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 93

*ความรู้เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

*แนวข้อสอบความรู้ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา 

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี 

*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

*ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบคุณภาพอาหาร น้า และน้าเสีย 

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1. 

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2. 

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมปศุสัตว์

Close หน้าต่างนี้
Go Top