หมวดสินค้าหลัก

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ 1.64 (ปกแข็งขนาด A4)

ผู้เข้าชม 221 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : AY13A4
  • ราคาพิเศษ : 342 บาท
  • ราคาปกติ 380 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ฉบับสมบูรณ์ 1.64 (ปกแข็งขนาด A4)
 
โดย.. พิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา
 
รวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารษความแพ่ง
วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง การคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา
แนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจาราความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด
ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
 
 
 
 
จัดทำโดย.. พิชัย นิลทองคำ ผู้พิพากษา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ประมวลกฎหมาย / พระราชบัญญัติ / ตัวบท / มาตรา : เล่มใหญ่ 7*10นิ้ว

Close หน้าต่างนี้
Go Top