หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 148 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC476
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 64 (TBC)
ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :   มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและองค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                    

*พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561                          

*พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522                                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2542                         

*พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534                                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ.2559                   

*การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา                                                      

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                            

*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                        

*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                 

*ข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ                                               

*แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                       

*การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                             

*แนวข้อสอบการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                                      

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Close หน้าต่างนี้
Go Top