หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร (TBC)

ผู้เข้าชม 592 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC478
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร ปี 64  (TBC)
ISBN :  978-616-46358-8-3
พิมพ์ปี :   มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 294 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                              

*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                             

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                      

*นโยบายต่างประเทศ                                                                                              

*เขตการค้าเสรี                                                                                                     

*ราคาศุลกากร                                                                                                      

*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร                                                                                         

*ความรู้ด้านพิธีการนำเข้าสินค้า                                                                                   

*ความรู้ด้านพิธีการส่งออกสินค้า                                                                                 

*พิธีการสำหรับสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน                                                                          

*คลังสินค้าทัณฑ์บน                                                                                                          

*เขตปลอดอากร (Free Zone)                                                                                    

*เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)                                                                    

*วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ                                                                       

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                       

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ชุดที่ 1.                                                                      

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร ชุดที่ 2.                                                                    

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top