หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 64  (TBC)

ผู้เข้าชม 373 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC514
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 64  (TBC)
ISBN :    978-616-46360-7-1
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                             

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                             

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           

*การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                                

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                             

*แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ                                                                            

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word                                                       

*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Excel                                                       

*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft PowerPoint                                                

*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                              

*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top