หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด (SP)

ผู้เข้าชม 161 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP026
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด (SP)
ISBN : 978-616-216-858-1
พิมพ์ : มีนาคม 2564
จำนวนหน้า : 228 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
ประกอบด้วย
สารบัญ
+ ประวัติธนาคารออมสิน
+ แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
+ จรรยาบรรณ
+ แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
   แบบอนุกรมตัวเลข
   แบบสถิติ   
   เฉลยคำตอบ แบบอนุกรมตัวเลข
   เฉลยคำตอบ แบบสถิติ
+ แนวข้อสอบ ด้านการคิดคำนวณ 
   เฉลยคำตอบ 
+ ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
   เฉลยคำตอบ
+ ภาพ มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เชิงรูปภาพ
   แนวข้อสอบ
   เฉลยคำตอบ
+วิชาความละเอียดแม่นยำ
   แนวข้อสอบ รูปภาพมิติสัมพันธ์แบบต่างๆ
   เฉลย
+ การใช้เหตุผลด้านรูปภาพ หรือมิติสัมพันธ์แบบต่างๆ
   แนวข้อสอบ 
   เฉลยคำตอบ
+แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
   เฉลยคำตอบ
+ แนวข้อสอบ ความสามารถทางภาษา
   เฉลยคำตอบ
+ แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 
   เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย
+ หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์กรและหน่วยงาน
+ เชาว์อารมณ์ E.Q.
+ แนวข้อสอบภารกิจของธนาคารออมสิน
+ แนวข้อสอบหลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์กรและหน่วยงาน
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารออมสิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top