หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64  (TBC)

ผู้เข้าชม 473 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC532
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64  (TBC)
ISBN :  978-616-46364-8-4
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 270 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ 

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                       

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                          

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                   

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538                                        

*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                                                                              

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562                                    

*เจาะข้อสอบระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562                                                                                  

*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                  

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

*สรุปข้อสอบ/สาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน                                                    

*เจาะข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน                                                                

*เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษ                                                                                                      

*เจาะข้อสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                                                                                                                

*เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.                                                                              

*เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.                                                                            

*เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top