หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (TBC)

ผู้เข้าชม 592 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC539
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (TBC)
ISBN :   978-616-24699-7-8
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2561 
จำนวนหน้า : 255 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง    

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและเจรจาไกล่เกลี่ย

**ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ

ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560  

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

 ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2558

–แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน

–เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top