หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ พฐ.2. ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ (TBC)

ผู้เข้าชม 140 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC546
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ พฐ.2. ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ (TBC)
ISBN :  978-616-46326-9-1
พิมพ์ปี :    เมษายน 2562 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                         

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5.                                                           

*วิชาภาษาไทย

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     

*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.                     

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.                     

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 3.                    

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                  

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                   

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                              

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                  

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                  

        –แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                          

        –แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                         

        –แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 / นายสิบตำรวจ

Close หน้าต่างนี้
Go Top