หมวดสินค้าหลัก

 คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรไฟฟ้า4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 260 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC549
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
 คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรไฟฟ้า4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)
ISBN : BB-098
พิมพ์ปี :   มิถุนายน 2562
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                  

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             

*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         

*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                  

*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          

*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       

*ความรู้เกี่ยวกับ (Digital literacy ,Innovation)                                                                      

*ความรู้เชิงธุรกิจ                                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า                                                                                           

*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                       

*เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                               

*เครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                                                                    

*ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน                                                                                 

*วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                 

*การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการ                                                                       

*การวิเคราะห์ วิจัย                                                                                                     

*ความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่                                                                                             

*แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                            

*แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                            

*แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้า                                                                                        

*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top