หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 112 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC559
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 (TBC)
ISBN :   978-616-46364-0-8
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                               

*สรุปข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                             

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                  

*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                 

*พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                                                      

*แนวข้อสอบ  พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                 

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                             

*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                               

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel< PowerPoint)        

*แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานประกันสังคม

Close หน้าต่างนี้
Go Top