หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ รหัสตำแหน่ง 101 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (TBC)

ผู้เข้าชม 379 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC560
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ รหัสตำแหน่ง 101 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 278  หน้า
รูปแบบ :   ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ภารกิจ และการจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม                                                                   

*พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551                                           

*ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง                                                                                    

*พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559                                                             

*นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2564                                                                  

*ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศ                   

*การกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ                                               

*การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง                                                      

*การประเมินและการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่งคงในเชิงยุทธศาสตร์                                     

*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง (พ.ศ. 2561-2580)                                 

*แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์และการวางแผน     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top