หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) รหัสตำแหน่ง 301-305 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 300 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC561
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ พนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) รหัสตำแหน่ง 301-305 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 274  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                             

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                                  

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                

*แนวข้อสอบ สังคม ชุดที่  1                                                                                                

*แนวข้อสอบ สังคม ชุดที่  2.                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                     

*ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส                                                                                          

*ความปลอดภัยในการทำงานภายในสำนักงาน                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                              

*แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ                                                                            

*แนวข้อสอบ งานธุรการ  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top