หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ผู้ช่วยนายทหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ รหัสตำแหน่ง 109 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 325 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC562
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ผู้ช่วยนายทหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ รหัสตำแหน่ง 109 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 275  หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    

*พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                  

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543                                                                       

*การบัญชีเบื้องต้น                                                                                                      

*การบัญชีต้นทุน                                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                        

*การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                                                                  

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top