หมวดสินค้าหลัก

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) ขนาดกลาง (WYC)

ผู้เข้าชม 98 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : WYC006
  • ราคาพิเศษ : 133 บาท
  • ราคาปกติ 140 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) ขนาดกลาง (WYC)
รายละเอียด
⭐️
ชื่อผู้แต่ง :ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810029
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 268
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์  : มีนาคม 2564
โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
⭐️ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
    ♦ ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น  ♦ ภาค ๒ สอบสวน  ♦ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ♦ ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา ♦ ภาค ๕ พยานหลักฐาน                          ♦ ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม ♦ ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
⭐️กฎกระทรวง
⭐️พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
⭐️พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
***เพิ่มเติมข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559***

ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ประมวลกฎหมาย / พระราชบัญญัติ / ตัวบท / มาตรา : เล่มกลาง 6*8นิ้ว

Close หน้าต่างนี้
Go Top