หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 150 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC579
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 274  หน้า
รูปแบบ : E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                                                

*พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505                                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561                   

*พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562                                                

*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชพ.ศ. 2550      

*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2555                                

*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2552      

*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล

พ.ศ. 2553                                                                                                               

*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ

ผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546                                     

*กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557                                   

*นโยบายรัฐบาล ปี 2563                                                                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                    

*แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา                                                                  

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                    

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                    

*ความรู้เกี่ยวกับ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในโลก                                                                              

*หลักพระธรรมวินัยที่สำคัญ                                                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top