หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 132 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC583
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้ ปี 64 (TBC)
ISBN :   --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564 
จำนวนหน้า : 277  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                              

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                         

*ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                              

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                   

*แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ                                                                            

*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                             

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top