หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 207 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC586
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64(TBC)
ISBN :   --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564 
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท  ปกใสเย็บแม็ก 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                             

*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                              

*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561              

*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)                                      

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                             

*เทคนิคการให้คำปรึกษา                                                                                               

*การจัดการเรียนการสอน(การทำแผนการสอน การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้)               

*แนวข้อสอบการจัดการเรียนการสอน

(การทำแผนการสอน การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้)                                              

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้า                                                                   

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           

*แนวข้อสอบ ไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                                

*แนวข้อสอบ ไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                                

*แนวข้อสอบ ไฟฟ้า ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top