หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายนอก รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บริการการศึกษา (TBC)

ผู้เข้าชม 67 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC587
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายนอก รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บริการการศึกษา (TBC)
ISBN :   BB - 103
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                         

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          

**วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

*การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                           

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                      

*การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร                                                                                 

*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                    

*การพัฒนาการศึกษา                                                                                         

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                       

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                 

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                

*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                           

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top