หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (TBC)

ผู้เข้าชม 770 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC595
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 64 (TBC)
ISBN :  -
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564 
จำนวนหน้า : 273  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                        

*วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ

*ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                           

*มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                           

*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                           

*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                   

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                        

*ความรู้ภาษาอังกฤษ

*ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                        

*แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                      

*แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                      

*ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

*ความรู้เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม                          

*การพัฒนาสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว                                                          

*การพัฒนาการท่องเที่ยว และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ                                   

*การส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว                                                                                  

*การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว                                                              

*แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)                                          

*แนวข้อสอบการท่องเที่ยว                                                                                         

*แนวข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                           

*แนวข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                              

*แนวข้อสอบแบบ ถาม-ตอบ   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

Close หน้าต่างนี้
Go Top