หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 318 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC603
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 (TBC)
ISBN :  -
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564 
จำนวนหน้า : 274  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก 
สารบัญ

**วิชาคณิตศาสตร์

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                     

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                    

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                    

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                    

**วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                       

**วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                           

*แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                  

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                 

*แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                          

*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                             

**วิชาความรู้ทั่วไป

*ความรู้ด้านการทหารของไทย                                                                               

*ค่านิยมคนไทย                                                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top