หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร รอง สว. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) บุคคลภายนอก(TBC)

ผู้เข้าชม 71 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC605
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร รอง สว. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) บุคคลภายนอก(TBC)
ISBN :  978-616-46336-0-5
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 292  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว
สารบัญ

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

–แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                               

–แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.

–แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.

–แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.

**วิชาภาษาไทย

–แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

–แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

–แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

–แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top