หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ รองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TBC)

ผู้เข้าชม 64 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC606
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ รองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TBC)
ISBN :  978-616-46312-4-3
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2562
จำนวนหน้า : 222  หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
สารบัญ

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.

*วิชาภาษาไทย

*โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

*โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

*โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

*โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันในสนามสอบ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top