หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 288 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC625
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 64 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 273  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ                                                 

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                             

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวางแผน                                                                                                            

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                              

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ                                                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                            

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top