หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เศรษฐกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 87 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC630
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เศรษฐกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 275  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มแบบชีท ปกใสเย้บแม็ก  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 

*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                         

*การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ                                                                                      

*การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินทุน โครงสร้างเงินทุน                                                          

*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     

*ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ                             

*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                

*พฤติกรรมการตัดสินใจกับการลงทุนและการบริโภค                                                                

*สงค์และอุปทาน                                                                                                       

*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง                                                                                   

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top