หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 177 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC632
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46366-8-2
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน      

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                      

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                      

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                                                            

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                                                                           

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                    

*การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน                              

*ความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน       

*มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                

*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     

*แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2564                                                                                      

*การประสานงานทางวิชาการ และโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ                                                

*การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0                                                      

*โควิด-19 ระลอกใหม่ ผลกระทบในตลาดแรงงาน                                                                 

*แนวข้อสอบ ด้านฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ ด้านฝีมือแรงงาน ชุดที่ 2.                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top