หมวดสินค้าหลัก

เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ นพรัตน์ กุลชูมิตร

ผู้เข้าชม 66 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : BL009
  • ราคาพิเศษ : 218 บาท
  • ราคาปกติ 229 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ นพรัตน์ กุลชูมิตร
ISBN : 978-616-7550-13-8
รวบรวมโดยทีมงาน บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ นพรัตน์ กุลชูมิตร
จำนวน : 261 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่ 1  ปี 2557 
 
สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย
เพิ่มทักษะการทำข้อสอบ "ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน" โดยการวิเคราะห์
» สรุปความจากเงื่อนไขภาษา
» สรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์
» ความสัมพันธ์ของตัวเลข (อนุกรม)
» การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของคำ (อุปมา-อุปมัย)
» เหตุผลและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
» เหตุผล โดยการเปรียบเทียบ ข้อมูล
» เหตุผล ความพอเพียง ของข้อมูลในการตอบคำถาม
» ตีความจากกราฟ ตาราง หรือแผนภูมิ
» ตีความจากบทความหรือสรุปความเชิงตรรกะ
» ความสัมพันธ์ของกลุ่มคำในลักษณะแผนภูมิวงกลม
รวบรวมโดยทีมงาน บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top