หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 76 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC634
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 

*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                 

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                     

*ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์                                                    

*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น PHP , HTML , JAVA , Python                                     

*ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          

*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         

*การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      

*การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)                                             

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

*ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                   

*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                                

*ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                           

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top